Nakon trideset godina, danas je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, održan sastanak direktora Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasledja Sarajevo dr.sci. Borisa Trapara i direktora Olivere Vučković i pomoćnika direktora dr Marine Pavlović Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.