Zgrada preduzimača Josifa Šojata je najamna zgrada tipična za vreme nestašice stanova kada su takve zgrade za rentu činile najveći procenat izgradjenih objekata.