Botanička bašta „Jevremovac“ u Beogradu je osnovana 1889. godine.