Zgrada je podignuta u prvoj polovini XIX veka za kafanu i sastojala se od osam prostorija, dve kafanske sale u prednjem delu zgrade i kuhinje sa ostavama u zadnjem delu.