Istorijsko jezgro Beograda predstavlja materijalno svedočanstvo grada dugo dva milenijuma.