Skip to Content

Blog Archives

Igumanova palata

Igumanova palata podignuta je 1938. godine prema projektu Petra i Branka Krstića, u stilu modernizma.

0 Continue Reading →

Skulptura „Sima Igumanov sa siročićima“ ponovo krasi Igumanovu palatu na Terazijama

Zavod za zaštitu spomenika kulture je 2004. godine uradio projekat restauracije fasada kojim je predvidjeno vraćanja skulpture „Sima Igumanov sa siročićima“ na Igumanovu palatu na Terazijama.

0 Continue Reading →

Igumanova palata

0 Continue Reading →