Narodna gostionica, kasnije hotel „Nacional“, podignuta 1868, pripadala je grupi „kalemegdanskih hotela“ koji su gradjeni i otvarani nakon predaje gradova Srbima 1867.