Skip to Content

Blog Archives

Hotel „Metropol“

Hotel „Metropol“ sagradjen je izmedju 1954. i 1958. godine i predstavlja adaptaciju nedovršene zgrade Doma Centralnog komiteta omladine Jugoslavije, koja je izvedena prema projektu arhitekte Dragiše Brašovana.

0 Continue Reading →

Hotel „Metropol“

Hotel „Metropol“ sagradjen u periodu 1954-1958. predstavlja adaptaciju nedovršene zgrade Doma Centralnog komiteta omladine Jugoslavije, koja je izvedena prema projektu arhitekte Dragiše Brašovana. Projekat savremenog i funkcionalnog hotelskog objekta predstavlja prvu modernu posleratnu zgradu ove vrste, koja teži da se nametne kao autonomna gradjevina nezavisno od svog urbanog ambijenta.

0 Continue Reading →