Hangar Starog aerodroma, izgradjen 1929. godine, jedini je sačuvani objekat nekadašnjeg aerodroma „Beograd“.