Skip to Content

Blog Archives

Gročanska čaršija

Kao centar naselja, Gročanska čaršija sastoji se od zbijenih kuća u nizu, podignutih na uličnoj regulaciji i pretežno poslovno-stambene namene, što u celini čini karakterističan ambijent srpskih palanki XIX veka.

0 Continue Reading →

Gročanska čaršija

Varoš Grocka je administrativni, trgovački i kulturni centar Opštine Grocka, jedne od sedamnaest beogradskih opština.

0 Continue Reading →