Na inicijativu Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, čiji su stručni saradnici uradili projekat i vršili konzervatorski nadzor, uradjena je sanacija i restauracija nadgrobnih ploča, parternog uredjenja, sa obnovom ograde oko Groblja oslobodilaca Beograda 1944. Sredstva je obezbedilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.