Zahvalnica Gradske opštine Stari grad Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda