Lokalitet Goli breg nalazi se neposredno do lokaliteta Beli breg, sa leve strane puta Beograd – Smederevo.