Šumski kompleks Bojčin na prostoru od 619,41 ha je prostor vezan za razvoj oslobodilačkog pokreta i borbe naroda južnog Srema za oslobodjenje od okupatora i fašizma.