Zgrada Pravnog fakulteta je gradjena od 1936. do 1940. godine prema projektu arhitekte Petra Bajalovića, uz pomoć i razradu projekta prof.arh. Petra Anagnostija.