Škola je podignuta 1894. godine po projektu arhitekte Milana Antonovića u duhu akademizma XIX veka.