Ekonomska škola sagradjena je 1929. godine po projektu arhitekte Josifa Najmana za smeštaj trgovačke škole koja je kao prosvetna ustanova osnovana 23. septembra 1844. godine pod nazivom Posleno–trgovačko učilište.