U kući koja je podignuta osamdesetih godina XIX veka, dr Lazar Paču (1855-1915) živeo je od 1890. do 1915. godine.