Dr Arčibald Rajs, Švajcarac, hemičar, doktor prirodnih nauka, ekspert za krivično pravo i sudsku medicinu, na poziv srpske vlade došao je u Srbiju 1914. godine da u svojstvu neutralne ličnosti izvrši uvidjaj u nedela austrougarske vojske u Mačvi.