Kuća dr Aleksandra Belića sagrađena krajem XIX veka, pripada tipu letnjikovaca, malih dimenzija i skromnih arhitektonskih vrednosti.