Dom Udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekata u Beogradu je podignut između 1933. i 1935. godine prema projektu arhitekata Milana-Miše Manojlovića i Isaka Azriela.