Dom porodice Pavlović u Beogradu otvorio je svoja vrata stručnjacima Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, koji su službeno obišli kuću i sa domaćinima, Ivanom i Djordjem Pavlovićem, imali priliku da razgovaraju, kako o bogatoj istoriji kuće i porodice, tako i o izazovima brige o kulturnom dobru. Istaknuta je potreba za tesnom saradnjom vlasnika spomenika kulture i službe zaštite, koja je na primeru upravo ove kuće do sada dala dobre rezultate.