Zgrada je podignuta 1824. godine za dr Vitu Romitu, jednog od prvih lekara obnovljene Srbije.