U selu Mislodjinu, na padini prema Bačevačkom potoku, nalaze se ispitani i konzervirani ostaci manje trikonhalne crkve.