Skip to Content

Blog Archives

Crkva Svetog Arhandjela Gavrila u Šopiću

Crkva Svetog Arhandjela Gavrila u Šopiću, sagradjena 1869. godine i smeštena u seoskom kraju poznatom pod nazivom Crkveno polje, predstavlja u istorijskom vrednovanju prostorni i gradjevinski okvir duhovnog, društvenog i kulturnog života naselja Šopić.

0 Continue Reading →

Crkva Svetog Arhandjela Gavrila u Šopiću utvrdjena za kulturno dobro

Medju 6 crkava koje su na jučerašnjoj sednici Vlade Republike Srbije utvrdjene za kulturno dobro je i Crkva Svetog Arhandjela Gavrila u Šopiću, na teritoriji GO Lazarevac, za koju je stručna službe Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda pripremila Predlog odluke o utvrdjivanju.

0 Continue Reading →