Medju 6 crkava koje su na jučerašnjoj sednici Vlade Republike Srbije utvrdjene za kulturno dobro je i Crkva Svetog Arhandjela Gavrila u Šopiću, na teritoriji GO Lazarevac, za koju je stručna službe Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda pripremila Predlog odluke o utvrdjivanju.