Crkva Sv. Trojice u Ripnju sagradjena je u periodu od 1892. do 1894. godine na mestu srušene crkve brvnare posvećene Silasku Sv. Duha, podignute 1823. godine.