Crkva je podignuta 1839-1842. godine po planovima Jozefa Felbera. Koncipirana je kao jednobrodna građevina sa plitkim pevnicama, apsidom i dvospratnim zvonikom.