Crkva Sv. Nikole u Višnjici podignuta je 1842. godine kao skladna jednobrodna gradjevina sa polukružnom apsidom na istočnoj strani i polukružnim pevnicama na severnoj i južnoj strani.