Crkva je podignuta 1858. godine (osvećena 1859) na mestu starije crkve. Koncipirana je kao jednobrodna građevina sa velikom polukružnom apsidom (širine iste kao naos), dve bočne polukružne pevnice i zvonikom iznad priprate na zapadnoj strani.