Crkva Pokrova Presvete Bogorodice u Bariču sagrađena je 1874. godine kao jednobrodna građevina manjih dimenzija, zasvedena poluobličastim svodom, sa polukružnom oltarskom apsidom na istoku.