Crkva je podignuta u razdoblju 1816-1818. godine kao parohijska crkva. Vremenom je oko crkve formirano seosko groblje, a crkva je postala grobljanska kapela.