Crkva je podignuta 1870. godine kao jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom na istočnoj i pripratom na zapadnoj strani.