Crkva Pokrova Presvete Bogorodice u Bariču sagradjena je 1874. godine kao jednobrodna gradjevina manjih dimenzija, zasvedena poluobličastim svodom, sa polukružnom oltarskom apsidom na istoku.