Crkva Sv. apostola Petra i Pavla u Jagnjilu sa sobrašicama svedoči o razvoju crkvene arhitekture na široj teritoriji grada Beograda, karakteristične za period prve vladavine kneza Miloša Obrenovića.