Podignuta je u periodu od 1745-1752. godine na mestu starije, slamom pokrivene drvene srpske crkve.