Crkva Sv. Jovana Preteče u Petrovčiću podignuta je 1845. godine na mestu starije jednobrodne crkve sa polukružnom apsidom.