Podignuta izmedju 1832. i 1834. godine kao pridvorna crkva uz konak, crkva Svetih apostola Petra i Pavla smatra se najvišim stvaralačkim dometom i najpotpunijim graditeljskim izrazom crkvene arhitekture iz vremena vladavine kneza Miloša Obrenovića.