Čaršija je formirana uz glavnu saobraćajnicu u periodu prve polovine XIX veka.