Kao centar naselja, Gročanska čaršija sastoji se od zbijenih kuća u nizu, podignutih na uličnoj regulaciji i pretežno poslovno-stambene namene, što u celini čini karakterističan ambijent srpskih palanki XIX veka.