Kuća Elijasa Flajšmana, zanatlije remenara, podignuta je izmedju 1724. i 1727. godine kao jedan od prvih objekata koji su izgradjeni u vreme austrijske okupacije Beograda (1717-1739) prema regulacionom planu pukovnika Nikole Doksata de Moreza.