Kapetan Mišino zdanje, jedna od najreprezentativnijih beogradskih palata devetnaestog veka, sagrađeno je u periodu od 1857. do 1863. godine.