Podignuta je krajem XVIII veka kao pravougaona trodelna stambena kuća. Bila je orijentisana užom stranom ka ulici i postavljena slobodno na ivici parcele.