Na granici atara sela Vojka, Ugrinovci i Nova Pazova nalazi se lokalitet Brestove medje sa ostacima naselja, nekropole i deonice rimskog puta. Lokalitet je identifikovan sa rimskom Mutatio Novitiana koja je bila postavljena na trasi rimskog puta Sirmium – Taurunum – Singidunum.