Retko sačuvan jedinstven spojeni blok zgrada, karakterističan je za arhitekturu i urbanizam Beograda sedamdesetih godina XIX veka.