Evangelistička crkva – Bitef teatar, specifičnošću arhitektonskog rešenja i namene, predstavlja jedinstven primer sakralne arhitekture Beograda.