Binderova kuća sagradjena je 1911. godine kao reprezentativna stambena jednospratnica, prema planovima Franje Jenča.