Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je dana 15.12.2022. godine na poziv Bibliotekarskog društva Srbije u holu Narodne biblioteke Srbije predstavio i ponudio učesnicima konferencije sa medjunarodnim učešćem od 14.12-16.12.2022. godine  svoje publikacije.