Skip to Content

Blog Archives

Beogradska tvrdjava

Istorija Beogradske tvrdjave, najstarijeg gradskog prostora Beograda, seže u praistorijsku prošlost.

0 Continue Reading →

Obilazak radova na Zindan kapiji i fasade Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

U četvrtak 17. marta 2022. godine zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, Andrea Radulović, zamenica predsednika Skupštine grada Beograda, Marija Kuprešani, direktor JP „Beogradska tvrdjava“, Olivera Vučković, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Marina Pavlović, pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda obišli su početak radova na Zindan kapiji i završetak radova na obnovi fasade Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

0 Continue Reading →

Crkva Ružica

Iako posvećena Rodjenju Presvete Bogorodice, od osvećenja 1867. godine, poznata je pod nazivom Ružica.

0 Continue Reading →

Godinu dana od završetka radova na Spomeniku Pobedniku

Godinu dana nakon završetka radova na rekonstrukciji i restauraciji Spomenika Pobedniku, prema projektu koji je uradio Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u saradnji sa Gradjevinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, izvršen je pregled stanja spomenika i utvrdjeno je da se spomenik nalazi u dobrom stanju. Zavod će i ubuduće redovno pratiti stanje spomenika i redovno dokumentovati sve promene.

Spomenik Pobedniku, podignut je 1928. na Gornjem gradu Beogradske tvrdjave povodom proslave desetogodišnjice proboja Solunskog fronta. Spomenik čine bronzana muška figura sa orlom u desnoj ruci i spuštenim mačem u levoj, rad vajara Ivana Meštrovića, kao i postament koji je koncipiran u vidu dorskog stuba sa kanelurama na visokoj kubičnoj bazi, autorsko delo arhitekte Petra Bajalovića.

0 Continue Reading →