Arheološki lokalitet Beli breg nalazi se na trideset osmom kilometru puta Beograd – Smederevo, sa desne strane, u ataru sela Brestovik.